Loading...
Loading...
WWW

Commitment

Labor Rights

Contractualization

Bilang abogada, matagal kong ipinaglaban ang mga manggagawa. Oo, may mga kumpanyang nakahanap ng butas sa batas para iwasan ang obligasyon sa labor. Kailangang amyendahan ang batas para matugunan ang karapatan ng mga manggagawa.

Ang minimum wage sa NCR ay Php481 kada araw. Ang average real daily pay na tinatanggap ng contractual workers ay tinatayang Php187.11 lang kada araw. Ito ay nakakabahala lalo’t ang bilang ng mga short-term, seasonal o casual na empleyado ay tumaas mula 4.51 sa 5.39 milyong katao noong 2014.

The Labor Code has become a legal basis for some companies to undertake unjust contractual relationships with their employees.1 Employers have been found to abuse the mandatory 6 month probationary period, employing workers for a mere 3-5 months then terminating their employment, thus depriving them of a large array of benefits.2

Labor Secretary Rosalinda D. Baldoz said that efforts to reduce a form of worker’s contractualization known as “5-5-5,” “6-6-6,” or “endo” have borne fruit. She added that the DoLE has tightened the rules on subcontracting, cutting to a third the number of legal subcontractors. “Through Department Order (DO) No. 18- A… we have whittled down the number of registered subcontractors registered from 17,000 to only 5,581 as of March 2014,” she said. (Business World, May 1, 2014)

OFWs

Palakasin pa natin ang DFA para maprotektahan ang kapakanan ng ating OFWs. Tuloy-tuloy dapat ang pag-unlad sa bansa para may choice ang ating mga kababayan na dito magtrabaho.

Cong. Leni believes that we need to protect OFWs from any abuse currently occurring. But at the same time, she believes that we must cultivate and promote local employment opportunities, to relieve pressure for Filipinos to seek employment abroad. Foreign employment, though financially lucrative, puts Filipinos in difficult situations and many other risks.

Malaki ang pagpapasalamat natin sa mga OFWs na noong 2014 ay nakapagpasok ng US$26.96 bilyon sa ating ekonomiya. Ngunit dapat ding ipagdiwang na dumami ang ating mga kababayang hindi na kinailangang mangibang bansa sa pagbaba ng bilang ng OFWs mula 9.512 milyong katao nung 2011 hanggang 9.07 milyong katao nung 2014. Mabuti ito dahil nababawasan ang pagkakawalay ng mga pamilya. Mas marami rin tayong kababayang nalalayo mula sa mga panganib na kaakibat ng pagtrabaho sa ibang bansa tulad ng abuse, human trafficking at pagkaipit sa mga kaguluhan sa ibang parte ng mundo.


  1. This law was supplemented by a Department Order release in 2011, DO 18-A s 2011, which affirms the right to contract and subcontract labor-only employees.
  2. These benefits include minimum wage benefits, PhilHealth, Retirement benefits, 13th month pay and separation pay, overtime pay, contributions and remittance of SSS, Pag-Ibig fund, and other welfare benefits, as well as the right to self-organization and the right to security of tenure.