Loading...
Loading...

Commitment

"Iyon ang tunay na diwa ng demokrasya at malinis na pamamahala – mas kasama ang ordinaryong Pilipino sa kanyang gobyerno."
WWW

“Co-author ako ng Anti-Dynasty Bill. Equal opportunity dapat pagdating sapaninilbihan. Nasimulan na natin sa SK, itaas na natin ang kalidad ng pamumuno sa atin.”

“Ang datos ng pamahalaan ay dapat kusang isinisiwalat, sa lengwaheng maiintindihan ng lahat. Hindi na kailangang magtanong pa ang mamamayan.”

Kabahagi ang taumbayan sapamamahala, hindi katunggali. Mas alam nila ang problema at sila din ang may susi sa paglutas. Ito ang buod ng People’s Council namin sa Naga.

“I will be a vice president of the provinces.”

“The very first freedom that has to be won is freedom from hunger. When you are always concerned about where the next meal will come from, everything else becomes irrelevant” – Cong. Leni Robredo, quoting Benigno “Ninoy” Aquino, Jr.

Dati naiiwan ang desisyon sa may may kapangyarihan, ngayon may puwang ang reps ng civil society; projects are more responsive.

WWW

Inprastruktura at kompetisyon ang kailangan para mapabuti and serbisyo ng internet sa bansa. Kailangan suporahan ng gobyerno and paglalatag ng inprastruktura sa buong bansa para magamit ng ating mga Internet Service providers.

Tutukan na natin ang imprastruktura sa pampublikong transportasyon. Isabay natin sa development ng bansa.

WWW

Hindi templated ang paghahanda sa sakuna.Dapat nakabase sa vulnerability assessment ang uri ng tulong sa bawat baranggay. At bigyang diin ang proteksyon sa mga kabataan tuwing may sakuna.

WWW

Kailangang gawin ang lahat para tiyaking kaya nating ipaglaban ang ating national interest. Bantayan natin nang husto ang kaso sa UNCLOS at higit dun panatilihing bukas ang lahat ng paraan na masolusyunan ito nang mapayapa.

Maraming kailangang asikasuhin sa mga isyu ng youth – quality education, youth unemployment at underemployment. Sana magamit natin iyong energy nila para sa mga komunidad.

WWW

Bilang abogada, matagal kong ipinaglaban ang mga manggagawa. Oo, may mga kumpanyang nakahanap ng butas sa batas para iwasan ang obligasyon sa labor. Kailangang amyendahan ang batas para matugunan ang karapatan ng mga manggagawa.

“Gumawa kami ng Naga City Council of Women. Inilaban ko po yan na kailangan may sariling budget para maprotektahan ang mga kababaihan.”