Loading...
Loading...

Mensahe ng Pangalawang Pangulo ukol sa Araw ng Saligang Batas

Sa araw na ito, tatlumpu’t isang taon na ang lumipas, bumangong muli ang ating bayan upang pagtibayin ang 1987 Constitution.

Kakatapos lang natin noon patalsikin ang isang diktador, at hangad ng lahat na bantayan ang nabawing kalayaan.

Layunin ng Saligang Batas na pangalagaan ang ating kalayaan at mga karapatan na sinupil noong panahon ng Batas Militar. Tiniyak din nito na hindi na tayo muling patatahimikin, aabusuhin, at pagsasamantalahan ng mga nasa kapangyarihan.

Ngunit higit sa pagtatanggol sa ating kalayaan at mga karapatan, isinasabuhay ng Konstitusyon ang ating paghahangad na mabigyan ng maginhawang buhay ang bawat Pilipino.

Pahayag ng Pangalawang Pangulo sa Araw ng Saligang Batas

Nakapaloob dito ang ating kolektibong pangarap – na bumuo ng isang lipunan kung saan ang yaman at kapangyarihan ng ating bansa ay para sa ikabubuti ng lahat. Isang bayan kung saan ang bawat Pilipino ay may pagkakataong mamuhay nang makabuluhan at matiwasay, anuman ang kanyang kasarian, estado sa buhay, o opinyong pulitikal.

Sa nakalipas na tatlong dekada, marami pa rin ang hadlang upang maisakatuparan ang pangarap na ito. Ngunit sapat ba itong dahilan para talikuran ang ating mga pangarap? Hindi ba’t dapat magsilbi itong hamon sa ating sarili at sa ating mga lider, na pagbutihin pa ang trabaho, magkaisa, at manalig na kaya nating magkaroon ng isang lipunang makatuwiran, maunlad, at makatao?

Ito na marahil ang isa sa ating pinakamahirap na pangarap. Ngunit naniniwala ako na kung patuloy tayong magpupursige, at hindi mawawalan ng pag-asa – lahat ay kaya nating makamtan.

Sa huli, ito ang sandigan ng ating Konstitusyon: ang paniniwala sa kadakilaan ng Pilipino at pananalig na kaya nating abutin ang ating mga mithiin.

– 30 –

Comments(0)

    Leave a Comment